Gmina Sanniki

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Gmina Sanniki

Informacja dla rolników - szacowanie szkód z powodu suszy

Email Drukuj PDF

W związku z długotrwałą suszą występującą na terenie Gminy Sanniki, jak również w oparciu o sygnały rolników dotyczące wystąpienia szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych brakiem opadów atmosferycznych  informujemy rolników, u których wystąpiły znaczące szkody w uprawach rolnych o możliwości złożenia wniosku do Urzędu Gminy w Sannikach o oszacowanie szkód – w ostatecznym terminie do dnia 31 sierpnia 2015r.
Wzór wniosku o oszacowanie szkód pobrać można na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie www.mazowieckie.pl, na stronach internetowych Urzędu Gminy Sanniki http://www.sanniki.bip.org.pl,  http://www.sanniki.pl/ lub w Urzędzie Gminy w Sannikach - ul. Warszawska 169 - w godzinach pracy Urzędu.
Jednocześnie informujemy, że przy wypełnianiu wniosku o oszacowanie szkód należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok składanym do ARiMR. Ponadto wniosek obszarowy musi stanowić załącznik do wniosku o oszacowanie szkód.
Ważne jest, aby wypełnić wszystkie informacje zawarte we wniosku o oszacowanie szkód. Rolnicy składający wniosek powinni podać wszystkie posiadane uprawy i zwierzęta hodowlane.
Na chwilę obecną podanie szczegółowych informacji dotyczących szacowania szkód oraz ewentualnych możliwości ubiegania się o pomoc inną niż kredyt preferencyjny nie jest możliwe z racji tego, iż ani Rada Ministrów ani Wojewodowie nie zajęli jednolitego stanowiska w tej sprawie.
Dodatkowe informacje uzyskać można  pod numerem telefonu 24 277 78 24

 

Wyniki otwartego konkursu ofert

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118; zm. poz. 1146 i poz. 1138), Wójt Gminy Sanniki ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
w Gminie Sanniki w 2015 r.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

ul. Warszawska 183

09-540 Sanniki

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki

25.000,00 zł

Razem

25.000,00 zł

 

Informacja

Email Drukuj PDF

 

Zaproszenie na koncert

Email Drukuj PDF

 

Informacja wyborcza

Email Drukuj PDF

 


Strona 5 z 35

Przeczytaj:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

 

***

 

Urząd Gminy w Sannikach informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 137 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej w sprawie "Regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych" nadawcą lub adresatem przesyłki pocztowej rejestrowanej może być tylko jedna osoba fizyczna lub prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W związku z tym przesyłki listowe nadawane i doręczane za pokwitowaniem Urząd ma obowiązek nadawać oddzielnie każdemu z członków rodziny, pomimo ich zamieszkiwania pod wspólnym adresem. Dotyczy to również małżonków.