Gmina Sanniki

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Gmina Sanniki

Informacje z Krus

Email Drukuj PDF

Informacje z Krus - .pdf

 

Plakaty

Email Drukuj PDF

   

Zawiadomienie

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo
Członkowie Obwodowych
Komisji Wyborczych

Zawiadamiam Państwa, że Zarządzeniem Wójta Gminy Sanniki Nr 0050.64.2015r. z 05 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie gminy Sanniki wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na 25 października 2015r.  zostali Państwo powołani  w skład obwodowych Komisji Wyborczych zgodnie ze zgłoszeniami dokonanymi przez pełnomocników poszczególnych komitetów wyborczych

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 182 § 9 – ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zwołuję pierwsze posiedzenie wszystkich obwodowych komisji wyborczych na 

12 października 2015 r. (poniedziałek) o godzinie 13:30, w sali koncertowej  Urzędu Gminy w Sannikach przy ul. Wólczyńskiej 75 (sala obok Gminnej Biblioteki Publicznej).
Porządek posiedzenia:
1. Wybór przewodniczących i zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych.
2. Omówienie zadań i trybu pracy komisji, a także obowiązków i uprawnień osób wchodzących w jej skład.
3. Omówienie zasad i terminów szkolenia członków komisji.
4. Ustalenie zadań związanych z przygotowaniem lokalu wyborczego.
5. Ustalenie trybu odbioru i zabezpieczenia kart do głosowania, formularzy wyborczych, spisu wyborców, pieczęci komisji, urzędowych obwieszczeń wyborczych i innych materiałów.
6. Sprawy różne.
Obecność obowiązkowa.
Uwaga: Szkolenie dla członków OKW (z terenu powiatu gostynińskiego) w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na 25 października 2015r.  odbędzie się 16 października 2015 r. (piątek) o godz. 13:00 w Domu Kultury, ul. 18. Stycznia 2. w Gostyninie (w szkoleniu powinno wziąć udział po 5 członków każdej komisji).

Z poważaniem
z up. Wójta Gminy Sanniki
Sekretarz Gminy Sanniki
/-/ Piotr Skonieczny

 

Plakaty

Email Drukuj PDF

 

 

 


Strona 5 z 37

Przeczytaj:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

 

***

 

Urząd Gminy w Sannikach informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 137 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej w sprawie "Regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych" nadawcą lub adresatem przesyłki pocztowej rejestrowanej może być tylko jedna osoba fizyczna lub prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W związku z tym przesyłki listowe nadawane i doręczane za pokwitowaniem Urząd ma obowiązek nadawać oddzielnie każdemu z członków rodziny, pomimo ich zamieszkiwania pod wspólnym adresem. Dotyczy to również małżonków.