Gmina Sanniki

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witamy na stronie Gminy Sanniki

Informacje z Krus

Email Drukuj PDF

Informacje z Krus - .pdf

 

Plakaty

Email Drukuj PDF

 

Zawiadomienie

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo
Członkowie Obwodowych
Komisji Wyborczych

Zawiadamiam Państwa, że Zarządzeniem Wójta Gminy Sanniki Nr 0050.64.2015r. z 05 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie gminy Sanniki wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na 25 października 2015r.  zostali Państwo powołani  w skład obwodowych Komisji Wyborczych zgodnie ze zgłoszeniami dokonanymi przez pełnomocników poszczególnych komitetów wyborczych

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 182 § 9 – ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zwołuję pierwsze posiedzenie wszystkich obwodowych komisji wyborczych na 

12 października 2015 r. (poniedziałek) o godzinie 13:30, w sali koncertowej  Urzędu Gminy w Sannikach przy ul. Wólczyńskiej 75 (sala obok Gminnej Biblioteki Publicznej).
Porządek posiedzenia:
1. Wybór przewodniczących i zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych.
2. Omówienie zadań i trybu pracy komisji, a także obowiązków i uprawnień osób wchodzących w jej skład.
3. Omówienie zasad i terminów szkolenia członków komisji.
4. Ustalenie zadań związanych z przygotowaniem lokalu wyborczego.
5. Ustalenie trybu odbioru i zabezpieczenia kart do głosowania, formularzy wyborczych, spisu wyborców, pieczęci komisji, urzędowych obwieszczeń wyborczych i innych materiałów.
6. Sprawy różne.
Obecność obowiązkowa.
Uwaga: Szkolenie dla członków OKW (z terenu powiatu gostynińskiego) w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na 25 października 2015r.  odbędzie się 16 października 2015 r. (piątek) o godz. 13:00 w Domu Kultury, ul. 18. Stycznia 2. w Gostyninie (w szkoleniu powinno wziąć udział po 5 członków każdej komisji).

Z poważaniem
z up. Wójta Gminy Sanniki
Sekretarz Gminy Sanniki
/-/ Piotr Skonieczny

 
 

Plakaty

Email Drukuj PDF

 

 

 

Ankieta

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo

Coraz więcej mieszkańców i przedsiębiorców oczekuje szybszego załatwiania wymaganych pozwoleń i dokumentów drogą elektroniczną oraz łatwego i powszechnego dostępu do aktualnej i szczegółowej informacji o terenie...

wrotamazowsza.pl

Portal Wrota Mazowsza jest integratorem usług realizowanych cyfrowo dla gmin i powiatów naszego województwa. To tu znajdziecie Państwo informacje o usługach realizowanych przez urzędy Województwa Mazowieckiego zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Chcąc kontynuować działania w tym zakresie najbliżej do oczekiwań mieszkańców, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przygotował ankietę badania potrzeb mieszkańców, która dostępna jest pod adresem: http://tinylink.pl/ankietamazovia Wypełnienie ankiety zajmie 5-10 min, a wartością dodaną z jej wypełnienia będzie uruchomienie przez administrację publiczną elektronicznych usług jak najbardziej zgodnych z oczekiwaniami ich odbiorców, czyli mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji. Anonimowe wyniki ankiety będą analizowane przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Ankieta będzie aktywna do 20 września 2015 r. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas.

 

PEŁNE INNOWACJI MAZOWSZE – KOLEJNI MOGĄ SIĘGAĆ PO TYTUŁ INNOWATORA

Email Drukuj PDF

Przedsiębiorcy i młodzi naukowcy znów mają możliwość pochwalenia się swoją pomysłowością. Ruszyła VII edycja konkursu Innowator Mazowsza. Poza nagrodami pieniężnymi laureaci mogą liczyć na nagrody ufundowane przez partnerów konkursu. Dotychczasowe edycje pozwoliły wyłonić w sumie 32 wybitnych naukowców i 21 firm odważnie inwestujących w innowacyjne rozwiązania. Termin składania wniosków w tym roku upływa 30 września.

Według ostatnich danych GUS* w 2013 r. mazowieckie przedsiębiorstwa chętniej niż w poprzednich latach wdrażały innowacje organizacyjne i marketingowe. O 2 proc. wzrosło stosowanie takich nowych rozwiązań w przedsiębiorstwach przemysłowych, a o 3,4 proc. – w usługowych. Wciąż jednak na tego typu działania decyduje się mniej niż 10 proc. firm. Unia Europejska chętnie dofinansowuje zarówno badania, które pozwalają rozwijać gospodarkę, jak i projekty, dzięki którym firmy stają się jeszcze bardziej konkurencyjne. Również samorząd Mazowsza od siedmiu lat propaguje ideę przełamywania sztampowego myślenia. Stworzony przez samorząd województwa mazowieckiego w 2008 r. konkurs to inicjatywa, dzięki której prezentowane są i nagradzane badania oraz innowacyjne sposoby na podniesienie jakości firm.

W ubiegłym roku docenione zostały m.in. nowatorski, ekonomiczny i ekologiczny system bezspoinowej konstrukcji budynków opracowany przez firmę HCH Sp. z o.o. (system oparty jest na unikalnym, ekonomicznym w produkcji zestawie prefabrykatów budowlanych z perlitu, które łączy się ze sobą w sposób precyzyjny bez użycia żadnych dodatkowych spoiw); nowoczesny program komputerowy służący do usprawniania funkcji ruchowych i poznawczych – Neuroforma stworzona przez Titanis Sp. z o.o. oraz innowacyjny, modułowy system piecy piekarskich FORNEXT firmy ESMG Sp. z o.o. .

Naukowcy otrzymali nagrody za swoje prace naukowe – np. dotyczące systemów sensorycznych i metod przetwarzania sygnałów w wykrywaniu uszkodzeń (Szymon Gontarz), dotyczące procesu zgazowania i spalania otrzymanego gazu (Kamil Kwiatkowski) czy na temat oceny ukrwienia mózgu z wykorzystaniem czasowo-rozdzielczego pomiaru fluorescencji podczas napływu i klirensu optycznego środka kontrastującego.

Dobry przykład jest zawsze inspiracją, a nagrodzony dobry przykład to dodatkowa motywacja do sięgania po innowacyjne rozwiązania – mówi o idei konkursu marszałek Adam Struzik. – Od początku konkursu mamy dwie kategorie – przedsiębiorców i naukowców, ale tak naprawdę te dwa obszary muszą się przenikać, żeby proponowana innowacyjność miała sens. Nagradzamy takie prace doktorskie, które nie są jedynie ideami, a zawierają pomysły i wyniki badań, które mogą być wdrażane, które da się zastosować, unowocześniając to, co dotychczas. Również nagradzane firmy to takie, które do codziennej działalności nie podchodzą z rutyną, które szukają nowych rozwiązań, a przez to rozwijają się i inspirują innych.

W konkursie mogą brać udział młodzi naukowcy i przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego. W kategorii Młoda Innowacyjna Firma mogą startować przedsiębiorcy, którzy prowadzą na Mazowszu firmę z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ale ich firma istnieje nie dłużej niż 10 lat. Prezentowane innowacje mogą być nowymi produktami lub usługami, nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, organizacyjnymi i marketingowymi usprawniającymi bieżącą działalność biznesową. Co ważne – oceniane będą tylko takie, które stosowane są nie dłużej niż 5 lat. W tej kategorii przewidziane nagrody to: za I miejsce – 25 tys. zł, za II miejsce – 15 tys. zł, za III miejsce – 10 tys. zł (wszystkie kwoty to kwoty brutto).

Kategoria Innowacyjny Młody Naukowiec przeznaczona jest dla młodych, kreatywnych naukowców z Mazowsza w wieku do 39 lat, którzy zakończyli przewód doktorski lub mają stopień doktora (uzyskany w ciągu ostatnich 3 lat). Oceniane będą prace zawierające innowacyjne, a jednocześnie praktyczne rozwiązania. W tej kategorii nagrody główne to 15 tys. zł za I miejsce, 12,5 tys. zł za II miejsce, 10 tys. zł za III miejsce (również wszystkie kwoty to kwoty brutto).

Poza tym laureaci obu kategorii będą mogli liczyć na nagrody dodatkowe od partnerów konkursu, którymi są Agencja Promocyjna INVENTOR Sp. z o.o., Atfin Sp. z o.o., Business Centre Club, 4 CF Sp. z o.o., Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o., Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.

Termin składania wniosków upływa 30 września. Wzorce formularzy odpowiednich dla poszczególnych kategorii dostępne są na stronie konkursu:

http://www.innowacyjni.mazovia.pl/innowator-mazowsza/vii-edycja-konkursu

Wypełnione i podpisane wnioski aplikacyjne z dopiskiem „Innowator Mazowsza” – kategoria Młoda Innowacyjna Firma lub Innowacyjny Młody Naukowiec można składać osobiście lub wysyłając pocztą na adres:

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Al. Solidarności 61

03-402 Warszawa

W sprawach informacyjnych proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Innowacyjności Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odpowiedzialnymi za realizację projektu, w szczególności z Panią Edytą Dul-Pałaszewską (tel.: (22) 59-79-950, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) oraz z Panią Kamilą Milewską (tel.: (22) 59-79-793, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Honorowy patronat nad konkursem objął: Marszałek Województwa Mazowieckiego i Ministerstwo Gospodarki.

* Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013, GUS, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2014.

 


Strona 1 z 24

Liczba osób:

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 

Licznik odwiedzin:

Dzisiaj:92
Wczoraj:154
Ostatni tydzień:764
Ostatni miesiąc:1142
Ogólnie:159525


Przeczytaj:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

 

***

 

Urząd Gminy w Sannikach informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 137 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej w sprawie "Regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych" nadawcą lub adresatem przesyłki pocztowej rejestrowanej może być tylko jedna osoba fizyczna lub prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W związku z tym przesyłki listowe nadawane i doręczane za pokwitowaniem Urząd ma obowiązek nadawać oddzielnie każdemu z członków rodziny, pomimo ich zamieszkiwania pod wspólnym adresem. Dotyczy to również małżonków.