Gmina Sanniki

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witamy na stronie Gminy Sanniki

Zaproszenie na koncert

Email Drukuj PDF

 

Turniej piłkarski OSP - Zaprawszamy do Krubina

Email Drukuj PDF

 

Badanie przesiewowe słuchu

Email Drukuj PDF

Szanowni Rolnicy,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi” podejmująw roku szkolnym 2015/2016
Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych
w  gminach wiejskich
Honorowy patronat nad programem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki. Patronat naukowy objął Komitet Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk.

Celem programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego, a także zwrócenie uwagi ich rodziców, pedagogów i ogółu społeczeństwa nazaburzenia słuchu u uczniów w wieku wczesnoszkolnym.
Udział dzieci w programie jest bezpłatny, ale uwarunkowany pisemną zgodą ich rodziców. Rodzice dzieci zzaburzeniami komunikacyjnymi (słuchu lub mowy) otrzymają wskazania odnośniemożliwości leczenia i rehabilitacji każdego dziecka, w ramach świadczeń refundowanych przez NFZ.
Program badań słuchu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym zterenów wiejskich, z udziałem KRUS i Funduszu SkładkowegoUbezpieczenia Społecznego Rolników, zainicjował prof. dr. hab. med. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. W czasie trzech edycji programu (2009, 2010, 2011) badania przeprowadzonouprawie 300 tysięcy dzieci. Udokumentowane, porównywalne wyniki badań świadczą o niepokojąco dużej skali zaburzeń słuchu i mowy u dzieci.Problemy komunikacyjne wykryto u co piątego, szóstego dzieckaw wieku wczesnoszkolnym.
W tym rokubadania będą prowadzoneod września według harmonogramu, który na swojej stronie opublikuje Koordynator programu – Stowarzyszenie „Człowiek-Człowiekowi”(www.sponin.org.pl). Szkoły podstawowe, które przystąpią do programu, otrzymają informacje i formularze dla rodziców„Zgoda na badanie dziecka”. W I etapie z badań będą mogli skorzystać uczniowie I klas szkół podstawowych na obszarach wiejskich wośmiu województwach wschodniejPolski, a od marca do czerwca 2016 r. – ich rówieśnicy zpozostałych województw. Badania słuchu adresowane są łączniedo ok. 140 tys. dzieci rozpoczynających edukację wczesnoszkolną i będą prowadzone w niemal 6 tys. szkół podstawowych.
W znacznej części badania przesiewowe słuchu finansuje z pozabudżetowych środków Fundusz SkładkowyUbezpieczenia Społecznego Rolników. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, korzystając z ustawowych uprawnień, rozszerzy profil rehabilitacji leczniczej w ramach wakacyjnych
21-dniowych stacjonarnych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci osóbuprawnionych do świadczeń
z ubezpieczenia społecznego rolników, o rehabilitację zaburzeń słuchu.
Rodziców dzieci podejmujących naukę w I klasach szkół podstawowych serdecznie zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie www.krus.gov.pl i www.sponin.org.pl.


 

Uwaga producenci mleka

Email Drukuj PDF

KOMUNIKAT DYREKTORA ODDZIAŁU TERENOWEGO AGENCJI RYNKU ROLNEGO W WARSZAWIE

UWAGA PRODUCENCI MLEKA Z TERENU WOJ. MAZOWIECKIEGO

Od 13 sierpnia do 11 września br. Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie indywidualnych kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015.

Wnioski należy składać osobiście w godzinach pracy oddziału lub wysłać pocztą na adres:

Agencja Rynku Rolnego

Oddział Terenowy w Warszawie

al. Waszyngtona 146

04-076 Warszawa

Godziny pracy oddziału: poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45. We wniosku należy m.in.:

1. wypełnić oświadczenia o niezaleganiu:

- z płatnościami podatków

- w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne

2. wypełnić oświadczenie lub załączyć stosowne zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie oraz innej pomocy de minimis.

 

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl/data/00069/kml_p14_f2.pdf

W przypadku wątpliwości można kontaktować się z OT ARR w Warszawie (tel. 22 515 81 32) lub z podmiotami skupującymi mleko.

 

Informacja dla rolników - szacowanie szkód z powodu suszy

Email Drukuj PDF

W związku z długotrwałą suszą występującą na terenie Gminy Sanniki, jak również w oparciu o sygnały rolników dotyczące wystąpienia szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych brakiem opadów atmosferycznych  informujemy rolników, u których wystąpiły znaczące szkody w uprawach rolnych o możliwości złożenia wniosku do Urzędu Gminy w Sannikach o oszacowanie szkód – w ostatecznym terminie do dnia 31 sierpnia 2015r.
Wzór wniosku o oszacowanie szkód pobrać można na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie www.mazowieckie.pl, na stronach internetowych Urzędu Gminy Sanniki http://www.sanniki.bip.org.pl,  http://www.sanniki.pl/ lub w Urzędzie Gminy w Sannikach - ul. Warszawska 169 - w godzinach pracy Urzędu.
Jednocześnie informujemy, że przy wypełnianiu wniosku o oszacowanie szkód należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok składanym do ARiMR. Ponadto wniosek obszarowy musi stanowić załącznik do wniosku o oszacowanie szkód.
Ważne jest, aby wypełnić wszystkie informacje zawarte we wniosku o oszacowanie szkód. Rolnicy składający wniosek powinni podać wszystkie posiadane uprawy i zwierzęta hodowlane.
Na chwilę obecną podanie szczegółowych informacji dotyczących szacowania szkód oraz ewentualnych możliwości ubiegania się o pomoc inną niż kredyt preferencyjny nie jest możliwe z racji tego, iż ani Rada Ministrów ani Wojewodowie nie zajęli jednolitego stanowiska w tej sprawie.
Dodatkowe informacje uzyskać można  pod numerem telefonu 24 277 78 24

 

Wyniki otwartego konkursu ofert

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118; zm. poz. 1146 i poz. 1138), Wójt Gminy Sanniki ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
w Gminie Sanniki w 2015 r.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

ul. Warszawska 183

09-540 Sanniki

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki

25.000,00 zł

Razem

25.000,00 zł

 

Zaproszenie na koncert

Email Drukuj PDF

 


Strona 1 z 23

Liczba osób:

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Licznik odwiedzin:

Dzisiaj:2
Wczoraj:139
Ostatni tydzień:710
Ostatni miesiąc:3513
Ogólnie:154534


Przeczytaj:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

 

***

 

Urząd Gminy w Sannikach informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 137 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej w sprawie "Regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych" nadawcą lub adresatem przesyłki pocztowej rejestrowanej może być tylko jedna osoba fizyczna lub prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W związku z tym przesyłki listowe nadawane i doręczane za pokwitowaniem Urząd ma obowiązek nadawać oddzielnie każdemu z członków rodziny, pomimo ich zamieszkiwania pod wspólnym adresem. Dotyczy to również małżonków.