Gmina Sanniki

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witamy na stronie Gminy Sanniki

Informacja

Email Drukuj PDF

W związku ze zbliżającymi się możliwościami wsparcia finansowego z budżetu Unii Europejskiej w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, podajemy odnośnik do strony internetowej www.aktywnirazem.pl

 

Wykaz nieruchomości

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie Wójta Gminy Sanniki

Wójt Gminy Sanniki działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 – j.t. ze zm.), podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sanniki przeznaczonych do sprzedaży:

Lp

Miejscowość

Nr działki i oznaczenie według księgi wieczystej

Powierzchnia działki

Wartość nieruchomości

wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego

Opis nieruchomości

1.

 

Barcik

Nr 132/4

KW PL1G/00003867/2

w Sądzie

Rejonowym w Gostyninie

0,0800 ha

12 900,00 zł

(słownie złotych: dwanaście tysięcy dziewięćset)

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym. Budynek zamieszkały przez lokatorów*.

Teren o funkcji zabudowy rolniczej zagrodowej i upraw rolnych

2.

Lwówek

Nr 159/3

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,3038 ha

34 600,00 zł

(słownie złotych: trzydzieści cztery tysiące sześćset)

Działka rolna niezabudowana o kształcie nieregularnym zbliżonym do litery L. Działka przylega do gruntów zabudowanych i drogi. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako 2.MR - tereny zabudowy zagrodowej

*Prawo pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego przysługuje najemcy.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sanniki przeznaczonych do oddania

w najem i dzierżawę:

Miejscowość

Nr działki i oznaczenie według księgi wieczystej

Powierz-chnia

działki

Czynsz

Opis nieruchomości

Sanniki

70

0,5300 ha

3,88 zł /m2 - położenie mniej korzystne. Czynsz jest aktualizowany na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Sanniki

Przedmiotem dzierżawy jest część działki przeznaczona pod działalność handlową lub usługową. (Obecnie przedmiotowa część działki jest zajęta pod działalność handlową i usługową).

KW PL1G/ 00009718/5 w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

Sanniki

119

0,1500 ha

3,88 zł /m2 - położenie mniej korzystne, 4,44 zł /m2 - położenie korzystne. Stawka bazowa za czynsz jest aktualizowany na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Sanniki

Przedmiotem dzierżawy jest część działki przeznaczona pod działalność handlową lub usługową.

(Pozostała część działki zajęta jest pod działalność handlową lub usługową).

 

KW PL1G/ 00006283/5 w Sądzie Rejonowym w Gostyninie

Sanniki

119

0,1500 ha

4,44 zł /m2 - położenie korzystne.

Stawka bazowa za najem lokalu 7,21 zł/ m2. Stawka bazowa za czynsz aktualizowana jest na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Sanniki

Przedmiotem dzierżawy jest część działki o powierzchni 8m2 przeznaczona pod działalność handlową lub usługową.

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 7m2 przeznaczony pod działalność handlową lub usługową. (Obecnie przedmiotowy lokal użytkowany jest przez najemcę w celach handlowo usługowych).

KW PL1G/ 00006283/5 w Sądzie Rejonowym w Gostyninie

Sanniki

119

KW PL1G/ 00006283/5 w Sądzie Rejonowym w Gostyninie

0,1500 ha

4,44 zł /m2 - położenie korzystne.

Stawka bazowa za najem lokalu 7,21 zł/ m2. Stawka bazowa za czynsz aktualizowana jest na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Sanniki

Przedmiotem dzierżawy jest część działki o powierzchni 30m2 przeznaczona pod działalność handlową lub usługową. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 28 m2 przeznaczony pod działalność handlową lub usługową. (Obecnie przedmiotowy lokal jest zajęty przez najemcę - zakład usług pogrzebowych).

*Prawo pierwszeństwa zawarcia umów przysługuje dotychczasowym dzierżawcom i najemcom.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wynosi 6 tygodni od dnia podania wykazu nieruchomości do publicznej wiadomości.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości dn. 26.07.2016 r. na okres 21 dni.

 

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Sanniki działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 – j.t. ze zm.), ogłasza, że w dniach od 26 lipca 2016 r. do 16 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Gminy w Sannikach zostanie podany do publicznej wiadomości:

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wydzierżawienia/najmu

Szczegółowe informacje dotyczące wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy Sanniki (pokój nr 3), na stronach internetowych http://www.sanniki.bip.org.pl oraz http://www.sanniki.pl/ lub pod numerem telefonu 024 277-78-24.

 

Odnawialne źródła energii

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo
Mieszkańcy gminy Sanniki

Gmina Sanniki planuje przystąpienie do projektu dofinansowywanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-20 dotyczącego odnawialnych źródeł energii obejmującego dofinansowanie montażu paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, kotłów na biomasę (tylko opalanych pelletami) oraz pomp ciepła do ogrzewania budynków i ciepłej wody użytkowej. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych – mieszkańców gminy posiadających nieruchomości, w których można zainstalować w/w urządzenia.
W celu zorientowania się w Państwa potrzebach poniżej zostały zamieszczone ankiety i deklaracje – nabór będzie prowadzony do 25 lipca (piątek  do godziny) 15:30.
Wypełnione i podpisane ankiety i deklaracje prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Sanniki.
Do momentu podpisania ostatecznej umowy deklaracje nie są dla Państwa wiążące.

Ankiety są również dostępne w pokoju nr 14 w Urzędzie Gminy Sanniki.

Z up. Wójta Gminy Sanniki
Sekretarz Gminy
Piotr Skonieczny

Dokumenty (deklaracje i ankiety) - .zip

Poprawiony: piątek, 22 lipca 2016 14:10
 

Apel

Email Drukuj PDF

 

Spotkanie

Email Drukuj PDF

 

Jarmark Gostyniński

Email Drukuj PDF

 

Jarmark Gostyniński św. Jakuba już wkrótce. Serdecznie zapraszamy!

Imprezy plenerowa pn. Jarmark Gostyniński św. Jakuba, odbędzie się już w dniach 23-24 lipca 2016 r. w Gostyninie.

Wydarzenie zlokalizowane w najbardziej atrakcyjnym miejscu Gostynina, czyli w Zamku Gostynińskim i na podzamczu. Jest to największa impreza naszego miasta, której organizatorem jest Miejskie Centrum Kultury Gostynin wraz z Agencją Rozwoju i Promocji "Zamek" Sp. z o.o. w Gostyninie pod patronatem Burmistrza Miasta Gostynina.

Jarmark swoim zasięgiem obejmuje nie tylko miasto, ale także powiat gostyniński, a wśród zaproszonych gości są również osoby z całej Polski. W 2015 roku odbyła się pierwsza edycja imprezy, która zgromadziła ponad 3000 osób. Ponadto w wydarzeniu wzięło udział bardzo wielu wystawców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców wspierających imprezę. Zależało nam na tym, by było to święto całego miasta i odwiedzających nas w tym okresie gości.

Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja imprezy będzie jeszcze lepsza, zgromadzi szerszą publiczność, a w związku z rozbudowaną ofertą, spełni oczekiwania najbardziej wymagających uczestników.

Jarmark podzielono tematycznie, a mianowicie w pierwszym dniu (23.07) przygotowano:

- fascynującą strefę historyczną z niepowtarzalną rekonstrukcją "Hołdu Ruskiego", obóz husarski nad jeziorem zamkowym, pokaz żonglerki chorągwiami, wystrzały armatnie, inscenizacja szkoły polskiej szabli, a także pokaz musztry paradnej i bojowej Gwardii Reprezentacyjnej. Patronat honorowy nad widowiskiem historycznym objął Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz Senator RP Marek Martynowski.

- strefę muzyczną i koncertową z gwiazdą wieczoru Orkiestrą św. Mikołaja - jedną z najbardziej znanych kapel folkowych. Ponadto wystąpi profesjonalny zespół coverowy Korzuh, Szczury Lądowe, Dubtrix i zespół Quest. Nowością będzie przestrzenny pokaz laserowy połączony z muzyką.

- strefę handlu z rzemiosłem, pamiątkami i produktami lokalnymi

- strefę dla dzieci z wieloma atrakcjami z czasów dawnych (m.in. drukarnia króla Jegomości, strzelanie z łuku, gry rycerskie), jak również z czasów teraźniejszych (m.in. basen z kulami wodnymi, dmuchany zamek, byk rodeo, symulator 3D).

Podczas drugiego dnia (24.07) Jarmarku gościć będziemy z okazji Światowych Dni Młodzieży grupę młodych mieszkańców Armenii. Goście wraz z mieszkańcami będą mogli wysłuchać koncertu Chopinowskiego w Zamku oraz obejrzeć występy zespołów tanecznych z Miasta i Gminy Gostynin.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem święta miejskiego.

Sponsorem głównym wydarzenia jest PKN ORLEN.

 

PLAKAT i PROGRAM - .pdf

 


Strona 1 z 31

Liczba osób:

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Licznik odwiedzin:

Dzisiaj:84
Wczoraj:130
Ostatni tydzień:428
Ostatni miesiąc:3248
Ogólnie:195314


Przeczytaj:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

 

***

 

Urząd Gminy w Sannikach informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 137 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej w sprawie "Regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych" nadawcą lub adresatem przesyłki pocztowej rejestrowanej może być tylko jedna osoba fizyczna lub prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W związku z tym przesyłki listowe nadawane i doręczane za pokwitowaniem Urząd ma obowiązek nadawać oddzielnie każdemu z członków rodziny, pomimo ich zamieszkiwania pod wspólnym adresem. Dotyczy to również małżonków.