Gmina Sanniki

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witamy na stronie Gminy Sanniki

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr 0050.46.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 20 lipca 2015 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2015 r.

 

Zaproszenie na Niedzielę Sannicką

Email Drukuj PDF

Poprawiony: środa, 29 lipca 2015 12:32
 

Susza

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Sanniki w związku z wystąpieniem na terenie gminy Sanniki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - suszy, informuje rolników, u których wystąpiły znaczące szkody w uprawach rolnych, a określony w procentach stopień zniszczeń przekroczył 30% średniej rocznej produkcji rolnej całego gospodarstwa lub działu specjalnego produkcji rolnej wyrażonej kwotą obniżenia przychodu, że mogą składać do dnia 27 lipca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Sannikach wnioski o oszacowanie szkód. Wnioski dostępne są na stronach internetowych urzędu http://www.sanniki.bip.org.pl,  http://www.sanniki.pl/  oraz w Urzędzie Gminy Sanniki.
Jednocześnie informujemy, że przy wypełnianiu wniosku o oszacowanie szkód należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok składanym do ARiMR, ponadto wniosek obszarowy musi być załącznikiem do wniosku o oszacowanie szkód.
Rolnik do wniosku powinien dołączyć dodatkowo:
- kserokopie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia upraw
- kserokopię umów dzierżawy w przypadku dzierżawienia gruntów rolnych
- kserokopię nakazu płatniczego, jeżeli rolnik posiada grunty w innych gminach
- ewentualnie dokumentację fotograficzną zniszczonych upraw.
Informacje w związku z powyższym udzielane będą w Urzędzie Gminy Sanniki lub pod nr tel. 24 2777824 w godzinach pracy Urzędu.
Ważne jest, aby dokładnie wypełnić wszystkie informacje zawarte we wniosku o oszacowanie szkód (podać wszystkie uprawy oraz zwierzęta).

W przypadku suszy, podstawą do uruchomienia prac komisji są wyniki monitoringu suszy rolniczej, prowadzonej na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytutu Badawczy.
System monitoringu skutków suszy rolniczej uwzględnia klimatyczny bilans wodny i zmienność przestrzenną warunków glebowych we wszystkich województwach i gminach w kraju. Wartości klimatycznego bilansu wodnego obliczane są dla kolejnych okresów sześciodekadowych (od 1 kwietnia do 30 września) dla głównych upraw rolnych, uwzględnionych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W związku z powyższym na terenie gminy Sanniki szacowane mogą być straty w uprawach zbóż jarych i ozimych, roślin strączkowych, krzewów owocowych i użytkach zielonych (łąki, pastwiska) na terenach oznaczonych jako kategoria gleb I – bardzo lekka (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty) oraz zbóż jarych, rzepaku i użytkach zielonych (łąki, pastwiska) na terenach oznaczonych jako kategoria gleb II - lekka (piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty). Zgodnie z wytycznymi IUNG na glebach kategorii III – średnia i kategorii IV – ciężka wartość klimatycznego bilansu wodnego nie przekroczyła wartości wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku, z czym zasiewy na glebach powyższych nie podlegają szacowaniu.
Szacowanie szkód nastąpi po powołaniu przez Wojewodę Mazowieckiego Komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych. Komisja Terenowa dokona szacowania wielkości szkód w zgłoszonych gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych i lustracji w terenie. Na podstawie sporządzonego przez Komisję protokołu (określającego procentowy stopień zniszczeń przekraczający 30% średniej rocznej produkcji rolnej [roślinnej i zwierzęcej] całego gospodarstwa lub działu specjalnego produkcji rolnej wyrażonej kwotą obniżenia przychodu) rolnik w ramach obowiązujących przepisów będzie mógł ubiegać się o udzielenie mu kredytu preferencyjnego.

Wniosek - .doc

Poprawiony: środa, 15 lipca 2015 14:49
 

Zaproszenie na koncert

Email Drukuj PDF

 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Sanniki, dnia 2015-07-03

Wójt Gminy Sanniki

działając na podstawie Działu II ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 782 – tekst jednolity), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 – tekst jednolity), a także uchwały Rady Gminy Sanniki nr 226/XLII/2010 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Lwówek będącej własnością Gminy Sanniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja), uchwały Rady Gminy Sanniki nr 224/XLIX/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Lwówek będących własnością Gminy Sanniki oraz uchwały Rady Gminy Sanniki nr 31/X/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Osmólsk stanowiących własność Gminy Sanniki,

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

następujących nieruchomości:

Więcej…
 

Harmonogram odbioru odpadów

Email Drukuj PDF

Harmonogram odbioru odpadów - .pdf

 

Zawiadomienie

Email Drukuj PDF

 


Strona 1 z 21

Liczba osób:

Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości 

Licznik odwiedzin:

Dzisiaj:119
Wczoraj:151
Ostatni tydzień:606
Ostatni miesiąc:3633
Ogólnie:150828


Przeczytaj:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

 

***

 

Urząd Gminy w Sannikach informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 137 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej w sprawie "Regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych" nadawcą lub adresatem przesyłki pocztowej rejestrowanej może być tylko jedna osoba fizyczna lub prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W związku z tym przesyłki listowe nadawane i doręczane za pokwitowaniem Urząd ma obowiązek nadawać oddzielnie każdemu z członków rodziny, pomimo ich zamieszkiwania pod wspólnym adresem. Dotyczy to również małżonków.